Beleidsstukken

Vergaderdata GMR 2018-2019

Maandag 12 november 2018
19:00 – 22:00

Maandag 11 februari 2019
19:00 – 22:00

Maandag 1 april 2019
19:00 – 22:00 

Maandag 20 mei 2019
19:00 – 22:00

Maandag 8  juli 2019
19:00 – 22:00